För att claima att lokal journalistik gör skillnad krävs det först ansvar


2016-06-25 / 15:20:50

Under mitt tredje och sista år på gymnasiet har jag som gymnasiearbete skrivit en rapport med fokus på jämställdhet på tidningsredaktioner, varav jag har intervjuat ett flertal olika kvinnor om deras egna erfarenheter och upplevelser. Precis som de flesta säkert vet så använde sig ett flertal av Norrbottens lokala tidningar sig av deras slogan ”Lokal journalistik gör skillnad”.

Alla de kvinnor jag har intervjuat har haft olika svar, eftersom mycket av uppfattningarna grundar sig efter egna perspektiv och erfarenheter, samt om man sitter på en chefsposition eller inte. Syftet med arbetet var att undersöka hur läget ser ut på tidningsredaktioner, samt om det existerar skillnader och orättvisor kopplat till kön. Åsikterna har skiljt sig från person till person, men strukturer och mönster är fortfarande detsamma.

 

Att det existerar skillnader och orättvisor är därmed ett faktum, eftersom läget på redaktionerna speglar det övriga samhället i stort. Rapporten styrker därmed att det faktiskt råder skillnader kopplat till kön på redaktionerna och där ingår de största lokala tidningarna.

 

I starten av arbetet började jag att ta kontakt med olika människor som på ett eller annat sätt arbetar inom mediebranschen, bland annat både chefsredaktörerna för Norrbottens två största tidningar. Jag frågade om en intervju och presenterade vad syftet var med det hela.

 

Men jag fick inget svar tillbaka, av varken den ena eller den andra. Antingen kanske min förfrågan försvann bland alla andra mail deras inkorg, men samtidigt finner jag det lustigt att chefsredaktörerna som sitter i topp på chefspositioner på de största tidningarna i Norrbotten, inte har visat intresse när de i samma veva claimar att lokal journalistik gör skillnad.

 

De två största tidningarna har nämligen en sak gemensamt. På båda redaktionerna är chefredaktörerna män. Inte direkt chockerande.

 

Vid sammanställning av intervjuerna kan man dra slutsatsen att det existerar orättvisor kopplat till kön på redaktionerna i Norrbotten. Vid frågan om det drivs ett aktivt arbete för att skapa en jämställd arbetsplats hänvisade majoriteten av alla till värdegrundsplanen. Det är en viktig del, men krävs bättre satsningar för ett aktivt arbete.

 

Vad innebär då en lokal journalistik som gör skillnad? Att reflektera över hur man som tidning lyfter fram kvinnor och män och hur man väljer att skriva om människor beroende på sammanhang är intressant och viktigt att ifrågasätta, samt att sprida information i samhället. Men bakom den yttre fasaden, är det intressant och minst lika viktigt att fundera om den lokala journalistiken verkligen gör skillnad bakom stänga dörrar och i korridorerna i Mediehuset. Det som alla människor runtom i Norrbotten inte har kännedom om.

 

Vid sammanställning av de svar jag har fått kan man dra slutsatsen om att tidningarna i Norrbotten har mycket att utveckla. De visar att det råder skillnader kopplat till kön när det gäller vilka uppdrag man blir fördelade, samt en rad andra orättvisor. Där krävs det att cheferna och tidningarna reflekterar över hur det faktiskt ser ut på redaktionerna samt hur mycket möjlighet som ges till kvinnor att kunna få utrymme, i lika utsträckning som män. Att ifrågasätta hur det kommer sig att det faktiskt finns ett mönster i att de lokala tidningarna i Norrbotten precis som många andra tidningar i Sverige väljer att rekrytera män till de högsta chefpositionerna. Det är problematiskt att tidningarna påpekar att de är nöjda att ha rekryterat kvinnor till chefspositionerna steget under, precis som att man ska vara nöjd att nästan ha kommit i mål.

 

Tidningsredaktionerna i Norrbotten är inte jämställda, av den enkla anledningen att Sverige tyvärr inte är ett jämställt land och därmed inte heller på arbetsplatserna. Det är otroligt många faktorer som spelar roll för att kunna påstå att en tidningsredaktion är jämställd eller att de driver ett aktivt arbete. Det faktum att de båda lokala tidningarna har män som chefredaktörer kan på många sätt och vis bli konsekvenser, eftersom män är priviligierade och när de i deras fall dessutom sitter på en chefsposition.

 

Det krävs liksom ansvar och tydligare reformer innan man kan claima att lokal journalistik gör skillnad.