Önskemål om att förbjuda utländsk personal får aldrig förekomma


2017-07-09 / 00:46:00

Tidigare i juni gjorde P4 Västernorrland en granskning där medarbetarna ringde upp en rad olika hemtjänstgrupper i Västernorrland och utgav sig ha en förälder som var i behov av hemtjänst - med önskemål att inte bli vårdad av utländsk personal. Granskningen visade att dessa önskemål var möjliga att genomföra. Ena chefen hade varit beredd att genomföra önskemålet och jämfört det med övriga önskemål så som kattallergi, medan en annan enhetschef medgav att önskemål som dessa var något som hon hade i tydlig åtanke vid rekrytering av personal. Summan av det hela framgick klart och tydligt - det gick att förhandla och det fanns möjlighet att ta hänsyn till ett önskemål som detta.

Resultatet av denna granskning är fruktansvärd, problematisk på alla sätt och vis men samtidigt så viktig för vi får aldrig glömma att rasismen existerar överallt, och så även inom vårdens korridorer.

Det krävs tydliga rutiner, en välutvecklad värdegrund som ska styra hur arbetsplatsen ska utformas och att man arbetar strikt för att följa den. Det krävs diskussioner och reflektioner på varje arbetsplats på hur man ska utveckla arbetsplatsen för att granskningar och diskussioner som denna aldrig ska behöva existera. Det krävs att alla som är verksamma inom vårdens korridorer alltid följer socialtjänstlagen och diskrimineringslagen och att det präglar arbetet. Det krävs att rasism och diskriminering aldrig får förekomma vid rekrytering av personal. Att chefer som rekryterar personal ska främja lika rättigheter oavsett kön, etnicitet och så vidare. Det handlar om att vi aldrig någonsin får tro att vi gjort tillräckligt. Att vi har kommit tillräckligt långt, för likväl backar vi bakåt.

Inom diskrimineringslagen 13 § (.2) står det klart och tydligt att diskriminering är förbjudet i verksamheter inom socialtjänsten. Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning etc. Att det ges möjlighet att genomföra ett önskemål av att förbjuda utländsk personal är inte bara fruktansvärt - det är rasism och ett tydligt lagbrott där diskrimineringslagen inte upprätthålls inom socialtjänsten.

Det krävs att alla som arbetar inom vården reflekterar, att önskemål om att förbjuda utländsk personal aldrig någonsin får genomföras. Det krävs insikt i att vi alla har ett ansvar, och en tydlig markering som visar på att etnicitet inte har någon betydelse för kvaliteten på arbetet. Valfrihet inom hemtjänsten får aldrig ske när det innebär att diskriminera människor och normalisera rasism.

Sedan min allra första arbetsdag inom hemtjänsten har jag jobbat i en mängd olika arbetsgrupper. Jag har träffat massvis av personal, i alla blandade åldrar med olika bakgrunder och etniciteter med insikten att vi alla är anställda för att utföra samma vårdinsatser och därmed ska behandlas likvärdigt. Kompetens styr aldrig över faktorer så som etnicitet, sexuell läggning och kön etc.

När människor med utländsk bakgrund och hbtqia-personer berättar om sina erfarenheter då de blivit utsatt av diskriminering inom vården, måste vi ta det på allra största allvar. Där har vi alla ett ansvar. Precis exakt alla priviligierade, som är verksamma inom vården måste sträva efter att utveckla en vård med så hög kvalité som möjligt där alla människor ska behandlas lika och erbjudas vård och omsorg på samma villkor. Därmed sagt måste det innebära nolltolerans mot rasistiska, hbtqia-fobiska och sexistiska åsikter inom vårdens korridorer. Personal som är verksamma inom vården måste aktivt ta sitt ansvar för att varken kollegor eller såväl vårdtagare utsätts för diskriminering och rasism.